Programació web

Conjunt de tècniques que permeten la realització de pàgines web o aplicacions en suport web. Hi ha molts llenguatges de programació diferents, executats al costat del servidor (s'executen al servidor web, com el php) o al costat del clients (s'executebn al navegador del visitant, com el javascript). 

© 2021 VirtualDomus.com