Intranet

És una xarxa privada d'ordinadors que utilitzar el suport Internet per a compartir informació amb gent ubicada dins de les instal·lacions de l'empresa.

© 2021 VirtualDomus.com