Extranet

És una xarxa privada d'una organització o empresa que utilitza el suport Internet per a compartir informació amb clients, treballadors, proveïdors, etc.

© 2021 VirtualDomus.com