Posicionament web


Social Media

Estem a l'era de les xarxes socials.

El valor que donen els usuaris de les opinions versades a Facebook o Twitter és molt alt i per això és tant important per a les empreses que la seva reputació online sigui el més cuidada possible.

Per gestionar correctament tota la informació que apareix en aquestes xarxes, Virtual Domus estableix amb el client la línia editorial i de comunicació i fa un monitoratge dels comentaris, posts o articles que sorgeixen a la xarxa referents als temes indicats per l'empresa client.

Aquesta informació es tracta i s'actua en conseqüència de les necessitats. Aquest treball de planificació, control i execució de campanyes es denomina gestió de Social Media.


Posicionament web

Alguns projectes relacionats:

© 2021 VirtualDomus.com