Aplicacions


Generació de catàlegs

Virtual Domus ha desenvolupat una eina de generació de catàlegs PDF dinàmics, personalitzables i en el núvol.

El sistema és capaç d’extreure tota la informació d’una base de dades de productes i generar un document totalment personalitzat, ja sigui en format catàleg o tarifa que és apte per a la visualització online i l’enviament per correu electrònic o bé per a impressió offset segons la necessitat.

Partint de diferents plantilles de disseny, idiomes (alfabet llatí, rus, xinès, japonès), propietats modificables segons les opcions de configuració (escollir una família de productes, només algun producte en concret), aquesta aplicació, que està optimitzada pel seu ús en ordinador de sobretaula i iPad, té un potencial inigualable.

El resultat és un arxiu PDF generat al instant amb, per exemple, les dades del client que hem anat a veure, o amb l’idioma que s’escau més per la visita. Una eina ideal per l’àrea comercial de qualsevol empresa. El catàleg estarà sempre actualitzat i no s’hauran de fer redissenys, actualitzacions, noves tarifes, annexos ni costoses impressions addicionals.

El generador de catàlegs dinàmics VD també genera arxius per a impressió d’alta qualitat (CMYK, imatges d’alta resolució, quadres de tall i d’ajust per a imprempta offset).


Aplicacions

Alguns projectes relacionats:

© 2021 VirtualDomus.com