Portafoli

  • Gestió de lloguers Gestió de lloguers

Gestió de lloguers

Aplicació de gestió de lloguers. Control de propietaris, propietats, llogaters i contractes. Seguiment de IBI, renovacions, augments, endarreriments, rebuts de lloguer i rebuts genèrics. Resums anuals i mensuals de quotes de lloguer, dates d'augment i renovació de contractes i endarreriments. Ajuda on-line tipus Pregunta-Resposta amb notificació per e-mail.


Categories
Destaquem

Projectes similars

© 2021 VirtualDomus.com