Portafoli

  • Aquadis Extranet Fase I Aquadis Extranet Fase I

Aquadis Extranet Fase I

Base de dades on-line amb panell de gestió de productes. Pujadors d'arxius relacionats amb els productes. Exportació de catàleg a PDF segmentable per famílies de productes, tarifes, estocs, etc. Sincronització a mida de la BBDD on-line amb el programa de gestió de l'empresa amb la que s'aconsegueix l'actualització automàtica de l'aplicació.


© 2021 VirtualDomus.com